آن
۰۱ آبا ۱۴۰۲

آن در راه جشنواره ها

همزمان با آماده سازی پوستر، تدوین فیلم کوتاه «آن» به نویسندگی و کارگردانی علی اینانلو به اتمام رسیده و مراحل پایانی اصلاح رنگ را سپری می کند.