جواد اوجی
جزئیات ۱۰ محور سند همکاری امضا شده بین ایران و روسیه ۱۴ آبا ۱۴۰۱

جزئیات ۱۰ محور سند همکاری امضا شده بین ایران و روسیه

در جریان سفر هفته گذشته وزیر نفت ایران به روسیه و برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور، سند همکاری در 10 محور بین طرفین امضا شد که باعث جهش در حجم تجارت ایران و روسیه خواهد شد.