حسن آباد
اتوبوس تهران در گردنه حسن آباد ری متوقف شد ۱۵ آبا ۱۴۰۱

اتوبوس تهران در گردنه حسن آباد ری متوقف شد

اتوبوس های اهدایی شهرداری تهران به شهرداری حسن آباد بخش فشافویه شهرستان ری رسید اما در گردنه های این بخش از کار افتاد و متوقف شد.