دکتر عبدالحسین کلانتری
تشکیل ستاد جهاد تبیین در وزارت علوم ۱۶ آذر ۱۴۰۱
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:

تشکیل ستاد جهاد تبیین در وزارت علوم

دکتر عبدالحسین کلانتری گفت: ستاد جهاد تبیین با همکاری ستاد وزارت علوم، معاونت های ذیربط و دانشگاهها مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را در دستور کار قرار دادند. این اقدام امتداد پیدا کرد و در این ایام هم تشدید شده است.