رئیس بنیاد شهید ری
بنیادشهید به تعهداتش در مقابل پرداخت هزینه های جانبازان متعهداست ۰۵ دی ۱۴۰۱

بنیادشهید به تعهداتش در مقابل پرداخت هزینه های جانبازان متعهداست

نصرالله گفت: مطالبات معوقه ایثارگران جانبازان و خانواده شهدا که باید در زمینه پرداخت حقوق حق پرستاری و پاداش سنوات خدمتی آنان به طور کامل پرداخت می‌شد را بنیاد آنچه که در تعهداتش دارد، یا پرداخت کرده یا در حال پرداخت است  و از تعهداتش نمی گذرد.