روز ملی ارتباطات و روابط عمومی
به بهانه روز ارتباطات و روابط عمومی ۲۸ ارد ۱۴۰۳

به بهانه روز ارتباطات و روابط عمومی

علیرضا خوش طینت نامگذاری ۲۷ اردیبهشت ماه به نام روز ارتباطات و روابط عمومی، بیانگر اهمیت روز افزون شبکه های ارتباطی در دنیای پیچیده امروز و فرصت مغتنمی برای بازبینی راه های طی شده در مسیر دانش اجتماعی و نیز تبیین افق های روشن برای فردای بهتر است. با توجه به گستره فعالیت های روابط […]