سردار عباسعلی محمدیان
جمع‌آوری بیش از ۶۶۰ معتاد متجاهر در دو روز گذشته ۰۴ اسف ۱۴۰۱
رییس پلیس پایتخت؛

جمع‌آوری بیش از ۶۶۰ معتاد متجاهر در دو روز گذشته

سردار محمدیان از جمع‌آوری بیش از ۶۶۰ معتاد متجاهر در دو روز گذشته خبرداد.