سردار منتظر المهدی
تلاش درجهت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی ۲۳ اسف ۱۴۰۱
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا؛

تلاش درجهت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی

سردار منتظر المهدی گفت: همه ما به عنوان سربازان ولایت، موظفیم در جهت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و جهاد تبیین اقدام نماییم.