سید ابراهیم رئیسی
۱۳ بهم ۱۴۰۱

ملت ایران ایستادگی کرد

آیت الله رئیسی گفت: امروزملت های جهان عزت و اقتدار ایران را می بینند‌ . دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب توطئه های بسیاری اعم از جریان منافقین، ۸ سال جنگ تحمیلی و .... را برای توقف انقلاب اسلامی به راه انداختند. این ملت علیرغم فتنه ها ، ایستادگی کرده است.