سید علی یزدیخواه
دیدار سیدعلی یزدی خواه با وزیر  نیرو پیرامون موضوعات حوزه آب و برق تهران و شهرستان ری ۲۶ دی ۱۴۰۱

دیدار سیدعلی یزدی خواه با وزیر نیرو پیرامون موضوعات حوزه آب و برق تهران و شهرستان ری

در همین راستا وزیر نیرو طی تماسی با مدیرعامل محترم برق منطقه ای تهران علت عدم اجرا این دستور را جویا و دستور تسریع در این اقدام را صادر نمودند.

امضاء قرارداد استحکام بخشی و مرمت بقعه بی بی شهربانو ۲۴ آذر ۱۴۰۱

امضاء قرارداد استحکام بخشی و مرمت بقعه بی بی شهربانو

امضای قرارداد اجرای حفاظت، رفع خطر، استحکام بخشی، عایق کاری و مرمت بقعه بی بی شهربانو (سلام الله علیه) در دستور کار قرار گرفت.

تشکیل کارگروه بررسی ابعاد میراثی و زیست محیطی فعالیت های کارخانه سیمان تهران ۲۸ مهر ۱۴۰۱

تشکیل کارگروه بررسی ابعاد میراثی و زیست محیطی فعالیت های کارخانه سیمان تهران

به دعوت سید علی یزدی خواه جلسه ای با اعضای کارگروه ویژه بررسی فعالیت های کارخانه سیمان تهران برگزار گردید.