طرح رعد۶۱
دستگیری ۹۰۹ نفر از سارقین ۲۷ آذر ۱۴۰۱

دستگیری ۹۰۹ نفر از سارقین

سردار رحیمی گفت: ۹۰۹ نفر از سارقین دستگیر و۲۶۴۲ فقره از اموال کشف گردید.