عصر 5G تلفن همراه
سایت‌های ۵G کشور از مرز ۱۸۰۰ عبور کرد ۲۶ ارد ۱۴۰۳

سایت‌های ۵G کشور از مرز ۱۸۰۰ عبور کرد

در آستانه روز جهانی ارتباطات، سایت نسل پنجم همراه اول در کتابخانه ملی ایران افتتاح شد تا تعداد سایت‌های ۵G کشور از ۱۸۰۰ عبور کند. به گزارش گویای صنعت سه شنبه ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ و در آستانه روز جهانی ارتباطات، پروژه های بزرگ ارتباطی همراه اول در کشور که شامل «راه اندازی سایت ۵G» […]