ق
۱۰ مرد ۱۴۰۲
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره)؛

افزایش ۳۵ درصدی کمک های مردمی به کمیته امداد

آسوده از افزایش حدود ۳۵ درصدی کمک های مردمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد.