#لبیک-یا-خامنه ای
۲۲ مهر ۱۴۰۱

موضع شایسته و درایتمندانه رهبری

دکتر حمیدرضا عباسی مقدم از جانبازان دفاع مقدس در تقدیر و تشکر از مواعظ حکیمانه رهبر معظم انقلاب بیانیه ای را صادرکرد.