محسن مردعلی
تلاش مجریان و تسهیلگران بنیاد علوی در تحقق شعار سال ۱۹ ارد ۱۴۰۳

تلاش مجریان و تسهیلگران بنیاد علوی در تحقق شعار سال

بنیاد علوی در راستای اجرای تحقق شعار سال، اولین همایش مجریان و تسهیلگران سراسر کشور از ۲۲ تا ۲۹ اردیبهشت ماه جاری ، با حضور رییس بنیاد مستضعفان، اعضا هیئت مدیره ،معاونین و مدیران بنیاد علوی در مجتمع فرهنگی-ورزشی امام خمینی  در تهران برگزار می کند. به گزارش گویای صنعت محسن مردعلی جانشین مدیرعامل و […]