مدیرکل کمیته امداد استان تهران
مردم استان تهران بیش از ۵۹ میلیارد تومان زکات پرداخت کردند ۲۸ مهر ۱۴۰۱

مردم استان تهران بیش از ۵۹ میلیارد تومان زکات پرداخت کردند

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از پرداخت بیش از 59 میلیارد تومان زکات در نیمه نخست سال جاری خبر داد وگفت:این مبلغ برای تأمین جهیزیه نوعروسان،امور درمانی،آزادی زندانیان دارای جرائم غیر عمد وامور معیشتی مددجویان تحت حمایت هزینه شده است.