معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری
فرماندار ویژه شهرستان ری برنامه های مناسبی دی ماه را تشریح کرد ۰۵ دی ۱۴۰۱
معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری؛

فرماندار ویژه شهرستان ری برنامه های مناسبی دی ماه را تشریح کرد

حمید زمانی از برگزاری برنامه های متنوع مناسبتی برای بزرگداشت رویدادهای مذهبی و تاریخی طی دی امسال در سطح شهرستان خبر داد.