مهارتهای ارتباطی
چیستی تبلیغات تجاری ۱۶ فرو ۱۴۰۱
قاسم کرباسیان:

چیستی تبلیغات تجاری

قاسم کرباسیان واژه “Advertising” در لغت به‌معنای تبلیغ، تبلیغات تجاری و شهرت‌پراکنی[۱] و به‌طور کلی “عمل جلب توجه مردم به محصول یا فعالیت تجاری”[۲] می‌باشد و در اصطلاح شکلی از ارتباط غیرشخصی است که در ازای پرداخت پول به‌وسیله یک حامی مالی مشخص با استفاده از رسانه‌های گروهی برای ترغیب مخاطب با تأثیرگذاری بر او […]