کارلوس کی روش
ادامه ابهام درباره تعیین تکلیف کی‌روش و تیم ملی فوتبال ۱۴ آذر ۱۴۰۱

ادامه ابهام درباره تعیین تکلیف کی‌روش و تیم ملی فوتبال

تکلیف کادرفنی تیم ملی فوتبال کشورمان در این هفته هم مبهم خواهد ماند.