فخاری گفت: برای افرادی که در این اغتشاشات اموال خود را از دست داده اند از طریق مراجع لازمه شناسایی و راهکارهای جبرانی برای آن پیش بینی کرده اند که اجرایی می‌گردد.

به گزارش گویای صنعت،  علیرضا فخاری استاندار تهران در حاشیه همایش زکات در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گویای صنعت در رابطه با اینکه افرادی که اغتشاشات اخیر دچار خسارات مالی شده اند، آیا استانداری سامانه و کمیته ای برای جبران خسارات ترتیب داده است یا خیر، بیان کرد: برای افرادی که در این اغتشاشات اموال خود را از دست داده اند از طریق مراجع لازمه شناسایی و راهکارهای جبرانی برای آن پیش بینی کرده اند که اجرایی می‌گردد.

وی ادامه داد: مسئولین زیربط اعم از بسیج، فراجا دستگاه هایی هستند که می توانند این موضوعات را برای اجرایی شدن، ثبت نمایند.