عظیمی گفت: حداقل منفعت این گردهمایی ها، این است که دل ها را به هم نزدیک تر می کند.

به گزارش گویای صنعت، مهدی عظیمی تهیه کننده فیلم های دفاع مقدس در آیین برگزاری نخستین گردهمایی سینماگران انقلاب دفاع مقدس که به همت بنیاد سینمایی فارابی برگزار گردید،  در تبیین آثار و نتایج مطلوب  برگزاری این گونه گردهمایی ها، بیان داشت: حداقل منفعت این گردهمایی ها، این است که دل ها را به هم نزدیک تر می کند.

وی از دیگر مزایای برگزاری اینگونه گردهمایی ها نام برد و گفت: با همکاران، از اقدامات و برنامه سازی های خود صحبت کرده و توجه بیشتری به نکات فنی و محتوایی ان می گردد.

عظیمی ادامه داد: موضوعات تکنیکی درباب سیاست گذاری و دل گرم کردن مسئولین موثراست.