رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت اجرای مصوبات شورای شهر در حوزه ایمنی و نظارت شهرداران مناطق بر رعایت HSE توسط پیمانکاران تأکید کرد و گفت: اجرای مصوبات شورای شهر می‌تواند بخشی از مشکلات پایتخت در حوزه ایمنی را رفع کند.

به گزارش  گویای صنعت، شصت و یکمین جلسه کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران به منظور بررسی ساختمان های ناایمن و دستیابی به شهرِایمن در منطقه ۱۰ شهرداری تهران برگزار شد و مهدی بابایی با اشاره به وجود ساختمان ناایمن و بحرانی در این منطقه، از بیمارستان لولاگر به عنوان یکی از ساختمان های ناایمن منطقه یاد کرد.
بابایی با بیان اینکه تذکرهای متعددی از سوی سازمان آتش نشانی درباره ناایمنی تعداد زیادی بیمارستان به وزارت بهداشت و درمان ارایه شده، گفت: قوه قضاییه باید در این خصوص ‌ورود جدی داشته باشد.
بابایی تأکید کرد: روزانه جمعیت زیادی برای پیگیری موضوعات درمانی به بیمارستان ها مراجعه می کنند که این امر اهمیت ایمنی بیمارستان ها را افزایش می دهد.
وی با انتقاد از اینکه تا پیش از این دوره تنها به اخطار به ساختمان های ناایمن اکتفا شده بود و این دوره مدیریت شهری ایمن سازی را جدی گرفته است؛ یادآور شد: هدف ما افزایش ایمنی پایتخت و دستیابی به شهرِایمن است و برای این امر باید پس از طی مراحل قانونی، پرونده قضایی برای ساختمان‌های ناایمن تشکیل شود.

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران، اصلی ترین مشکل منطقه ۱۰ را بافت فرسوده دانست و افزود: بعد از سال ۹۲ تعداد ساختمان هایی که در بافت فرسوده ایمن شدند؛ بسیار کم‌بوده است.
وی با بیان اینکه تیم مدیریت شهری در منطقه ۱۰، تیمی جوان، باتجربه و توانمند هستند؛ افزود: برای نوسازی و به‌سازی بافت فرسوده باید به طور ویژه سرمایه گذاری کرد.

بابایی با تأکید بر اینکه در شورای ششم، اولویت توسعه حمل و نقل عمومی بوده و بیش از ۴۰ درصد اعتبار را به این امر اختصاص دادیم؛ گفت: اینکه در این دوره بزرگترین قرارداد خرید واگن به تعداد ۷۱۹ واگن محقق شده ، نشان از خواستن و توانستن مدیریت شهری برای رفع مشکلات بزرگ است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: بر این اساس در حوزه نوسازی و به‌سازی بافت فرسوده نیز با کمک دولت میتوانیم اقدامات عملیاتی را پیش ببریم.

بابایی با اشاره به اجرای مصوبات شورای شهر اظهار داشت: شورای شهر تهران مصوبات بسیار خوبی در حوزه ایمنی دارد که با اجرای این مصوبات بخش زیادی از مشکلات پایتخت در حوزه ایمنی رفع می شود.
وی گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر، هر ناحیه باید ده تیم جستجو و نجات داشته باشد که اگر از ظرفیت کارکنان مناطق برای اجرای مصوبات استفاده شود؛ بخشی از مشکلات برطرف می شود.
وی با اشاره به اهمیت حوزه HSE، یادآور شد: بسیاری از پروژه ها برون سپاری شده و چون نظارت کافی ‌بر کار پیمانکار وجود ندارد؛ کارها به کارهای نمایشی تبدیل شده است.
بابایی تأکید کرد: شهرداران مناطق نظارت بر فعالیت پیمانکاران و رعایت HSE از سوی پیمانکاران را جدی بگیرند.